Nowości

Zapewniamy wysoką i stabilną jakość naszych usług dzięki zintegrowanemu systemowi zarządzania, który spełnia wymagania standardów EN ISO 9001:2015

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

  • Firma nasza wdrożyła dwie innowacyjne metody obróbki, których rezultatem, oprócz podwyższonych parametrów użytkowych części maszyn jest również redukcja odpadów niebezpiecznych w postaci szlamów poszlifierskich oraz zaolejonego czyściwa.
  • Znacznie zredukowaliśmy zużycie drewnianych opakowań wielkogabarytowych części maszyn poprzez wielokrotne użycie tych opakowań, aż do całkowitego ich zużycia.
  • Zastąpiliśmy starszego typu, energochłonne obrabiarki nowymi bardziej energooszczędnymi maszynami
  • Zmodernizowaliśmy oświetlenie hali produkcyjnej, poprzez zastąpienie energochłonnych lamp na energooszczędne lampy LED, a sekcyjne, bardziej precyzyjne doświetlanie wymaganych powierzchni dodatkowo wpływa na niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do oświetlenia stanowisk roboczych.
  • Zmodernizowaliśmy system ogrzewania hali produkcyjnej czyniąc go mniej energochłonnym poprzez możliwość sterowania w czasie rzeczywistym oraz poprzez rekuperację, czyli odzysk energii cieplnej powietrza wyprowadzanego z hali produkcyjnej. Powietrze to jest dodatkowo filtrowane na obecność mikrozanieczyszczeń stałych oraz frakcji tłuszczowych.
  • W celu systematycznej redukcji konsumpcji energii elektrycznej, przez co zmniejszenia również śladu węglowego, rozpoczęliśmy proces pozyskiwania energii elektrycznej z energii słońca. Zainstalowaliśmy na dachu naszej hali produkcyjnej pierwszą sekcję 50 kW paneli fotowoltaicznych. Obecnie prowadzimy prace nad rozbudową systemu do wielkości maksymalnie możliwych.

Innowacyjna technologia produkcji wielkogabarytowych części maszyn wykorzystujących cierne połączenia stożkowe -nowa oferta dla klientów

W ramach programu wsparcia wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych, poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek: „Wdrożenie wyników prac B+R nad opracowaniem nowej metody wytwarzania wielkogabarytowych części maszyn o parametrach nowych dla rynku”, wdrożyliśmy naszą autorską, innowacyjną technologię wykonywania wielkogabarytowych połączeń stożkowych w częściach maszyn.

Opracowana technologia pt „Sposób wykonywania wielkogabarytowych otworów stożkowych w nieobrotowych częściach maszyn” uzyskała patent na wynalazek zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 234643.

Wdrażana technologia umożliwi produkcję części maszyn wykorzystujących cierne połączenia stożkowe o parametrach:

Wymiarowa precyzja wykonania (prostoliniowość tworzącej otworu stożkowego o wartości 0,045 / 800 mm, zbieżność kątowa otworu stożkowego z odchyleniem od wartości nominalnej +/- 0,004 stopnia, okrągłość w przekroju poprzecznym z odchyleniem od wartości nominalnej mniejszej niż 0,1 mm)

Chropowatość czynnej powierzchni stożka o wartości 0,18 μm

Zwiększenie twardości powierzchni czynnej stożka o 40-50 HV do wartości docelowej w przedziale 205-210 HV w wyniku dogniatania powierzchni ostrzem diamentowym

Zmniejszenie podatności na korozję międzykrystaliczną powierzchni w wyniku dogniatania ostrzem diamentowym

Współczynnik przylegania stożkowych powierzchni współpracujących w przedziale 90-93 %

Naszą nową usługę adresujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, okrętowym, chemicznym i maszynowym.

Zapraszamy do współpracy wykorzystując potencjał nowej technologii

Innowacyjna technologia produkcji średniogabarytowych wałów maszynowych -nowa oferta dla klientów

Wdrożona technologia udoskonali produkcję wałów o dużej dokładności wykonania oraz zwiększonej wytrzymałości zmęczeniowej i twardości powierzchniowej.

Technologia ta umożliwia wytwarzanie wałów  o wysokiej precyzji wykonania – pozwala na uzyskanie chropowatości powierzchni Ra 0.08 μm oraz dokładności wymiarowo-kształtowej na poziomie klasy IT7-IT8.

Wpływa również na korzystną zmianę własności fizycznych materiału w warstwie wierzchniej, zwiększając mikrotwardości powierzchni, powodując również zwiększenie odporności na działanie czynników eksploatacyjnych, takich jak zmęczenie, zużycie ścierne, korozja.

Naszą nową usługę adresujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, okrętowym, chemicznym i maszynowym.

Zapraszamy do współpracy wykorzystując potencjał nowej technologii

Zakład Mechaniczny ELTECH Sp. z o.o.

WYKWALIFIKOWANI
SPECJALIŚCI

KOMPLEKSOWE
USŁUGI

Zakład Mechaniczny ELTECH
GWARANCJA JAKOŚCI
PN–EN ISO 9001:2015
Europejski fundusz rozwoju regionalnego

WIELOETNIE
DOŚWIADCZENIE

ROZBUDOWANY
PARK MASZYNOWY