Pomiary

z wykorzystaniem LEICA ABSOLUTE TRACKER AT 402

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, w realizowanych procesach obróbki wykorzystujemy przenośną współrzędnościową maszynę pomiarową LEICA ABSOLUTE TRACKER AT 402.

Powierzone przez naszych klientów do obróbki konstrukcje spawane i odlewy zanim zostaną zainstalowane na obrabiarkach, przechodzą procedurę wstępnego pomiaru przy wykorzystaniu przenośnej maszyny pomiarowej. Ma to na celu wcześniejsze wykrycie ewentualnych niezgodności konstrukcji spawanej czy odlewu.

LEICA ABSOLUT TRACKER AT 402 wykorzystywany jest również w procesie ustawiania i bazowania na maszynie obróbczej wielkogabarytowego przedmiotu obrabianego.
Po wykonaniu obróbki wielkogabarytowe elementy poddawane są kontroli pomiarowej z wykorzystaniem maszyny pomiarowej LEICA ABSOLUT TRACKERAT 402 jak również innych, renomowanych przyrządów pomiarowych.

Zakład nasz świadczy również zewnętrzne usługi wykonania pomiarów wielkogabarytowych elementów z wykorzystaniem przenośnej maszyny pomiarowej LEICA AT 402, według potrzeb naszych klientów bez względu na lokalizację i przeznaczenie. Mogą to być pomiary finalne, lub miedzyprocesowe zarówno kontrolne, ustawcze jak i ułatwiające montaż urządzeń.

pomiary leicą
pomiary leicą